Investor relations

Här hittar du finansiell information om Saltängen Property Invest och kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Du hittar också information om aktien och bolagets finansiella ställning. Om du har frågor, vänligen kontakta vår IR-kontakt.

MÖJLIGHET ATT BESÖKA FASTIGHETEN FÖR DIG SOM AKTIEÄGARE (begränsat antal platser)

Saltängen Property Invest bjuder tillsammans med Ica fastigheter in till visning av fastigheten den 19 mars kl.10.00–12.00. Det blir en rundvandring där bl.a. de nyrenoverande kontoren kommer att visas.

Då det pågår full verksamhet i fastigheten kan Ica endast ta emot ett begränsat antal besökare. Anmälan krävs och vi kommer att fördela platser varefter anmälningarna kommer in.

Tid: Den 19 mars 2019 kl 10 - 12

Plats: ICA Saltängen, Västerås (samling vid receptionen)

Föranmälan (senast 1 mars) till: maarit.nordmark@hestia.se

Senaste nyheterna

2019-02-14
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har idag vid ordinarie styrelsemöte utsett Maarit Nordmark som VD för bolaget att efterträda nuvarande vd Stefan Björkqvist som på egen begäran avgår vid stämman som tidigare har meddelats.

2018-08-30
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018.

  • Hyresintäkterna uppgick till 41 395 Tkr (40 726 Tkr) för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 31 215 Tkr (29 709 Tkr) vilket motsvarar 6,79 kr (6,46 kr) per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 548 Tkr (2 731 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP- avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
  • Resultat efter skatt uppgick till 29 821 Tkr (25 293 Tkr), motsvarande 6,48 kr (5,50 kr) per aktie.

Senaste rapporten

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.

Nästa händelse

2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018
2019-04-12
Årsstämma

IR-kontakt

Stefan Björkqvist, VD

Telefon: 070-415 84 18

E-post: stefan.bjorkqvist@hestia.se