Investor relations

Aktien avlistades från Nasdaq First North Growth Market den 25 juni 2020. 

Här hittar du finansiell information om Saltängen Property Invest och kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Du hittar också information om aktien och bolagets finansiella ställning. Om du har frågor, vänligen kontakta vår IR-kontakt.

Senaste nyheterna

2021-03-18

Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation har idag hållit årsstämma, tillika slutstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

2021-02-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation, org.nr 556980-6325 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 mars 2021. På stämman kommer bland annat framläggande av likvidatorns slutredovisning att ske, vilket innebär att likvidationen i Saltängen Property Invest AB (publ) kommer avslutas.

För mer information klicka här

Senaste rapporten

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.

Nästa händelse

No event entries found

IR-kontakt

Maarit Nordmark

Telefon: 070- 688 63 83

E-post: maarit.nordmark@hestia.se