Aktien

Aktien avlistades från Nasdaq First North Growth Market den 25 juni 2020. 

Certified Adviser:

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm

Wildeco Logo 150

Likviditetsgarant:

Pareto Securities AB,
Stortorget 13, 211 22 Malmö