Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Saltängen Property Invest kallades till årsstämma den 12 april 2019 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm

Årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida från den 22 mars 2019.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär