Extra bolagsstämma 20 maj 2020

Extra bolagsstämma hölls den 20 maj klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Styrelsens motiverade yttrande över förslaget om minskning av aktiekapitalet

Årsredovisning 2019

Fastställelseintyg för Årsredovisning 2019 

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet

Revisorns yttrande enligt 20 kap 12 § 4 p ABL, 12 kap 7 § ABL samt 25 kap 4 § 4 p aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2020-01-01–2020-04-29

Revisorsyttrande enligt 20 kap. § 14 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.

Information till aktieägare med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande till extra bolagsstämma den 20 maj 2020

Årsstämma 2020

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallades till årsstämma den 14 april 2020 klockan 15.00 på Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisningen 2019

Styrelsens förslag till beslut i ärendena 15 och 16

Styrelsens förslag till ny bolagsordning 

Valberedningens yttrande

Fullmaktsformulär

Protokoll fört vid årsstämman

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Saltängen Property Invest kallades till årsstämma den 12 april 2019 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm

Årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida från den 22 mars 2019.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 23 september 2019

Aktieägarna i Saltängen Property Invest kallades till extra bolagsstämma den 23 september 2019 klockan 16.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2018

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2017

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2016

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär inför årsstämma

Årsstämma 2015

Protokoll från årsstämman

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär inför årsstämma

Föreslagen bolagsordning

Extra bolagsstämma den 4 februari 2015

Report from extraordinary shareholders meeting

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma