Valberedning

Årsstämman beslutade 2019-04-12 om tillsättande av valberedning och om valberedningens uppgifter. Styrelsens ordförande Mikael Igelström har fört samtal med de största aktieägarna enligt stämmobeslutet. En valberedning bestående av följande personer har nu utsetts:

Mats Andersson, Artipelag Invest AB mfl
Rolf Skog, Skogskupan AB mfl
Christian Valentin, Podium Investments SA, Luxembourg