Finansiell kalender

2020-01-09
Beslutad utdelning januari 2020
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-12-30
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2020-01-02
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2020-01-03
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2020-01-09
2019-10-21
Beslutad utdelning oktober 2019
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-14
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-15
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-10-16
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-10-21
2019-08-30
Delårsrapport januari-juni 2019
2019-07-22
Beslutad utdelning juli 2019
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-07-15
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-07-16
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-07-17
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-07-22