Finansiell kalender

2019-04-12
Årsstämma

Kl 14 hos Hestia AB, Tegnérgatan 8.

2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018