News

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 5 april 2017 i Stockholm

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 9 kr 80 öre per aktie dvs. sammanlagt 45 080 000 kr, att betalas ut vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar (dvs. varje utbetalning ska vara 2 kr 45 öre per aktie, dvs. sammanlagt 11 270 000 kr per utbetalningstillfälle) med avstämningsdagar den 7 april 2017, den 19 juli 2017, den 18 oktober 2017 samt den 17 januari 2018. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för perioden.

Till styrelseledamöter utsågs Mikael Igelström, Ulf Clacton och Anders Melin (omval av samtliga) samt Mikael Igelström som styrelseordförande (omval). Beslutade stämman om ett styrelsearvode på sammantaget 340 000 kr fördelat enligt följande: Ordföranden 140 000 kr och övriga två ledamöter 100 000 kr vardera (totalt 340 000 kr).

Stockholm 2017-04-05

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Björkqvist, VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrningsbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest AB:s (publ) aktie är noterad på handelsplatsen NASDAQ OMX First North med Wildeco som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 16:20.

2017-08-30
Regulatory

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 January 2017 - 30 June 2017.

 • Rental Income for the period amounts to 40 726 kSEK (40 266 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 29 709 kSEK (29 415 kSEK), equal to 6,46 SEK (6,39 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 0 kSEK (0 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 2 731 kSEK (-14 366 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 25 293 kSEK (11 741 kSEK), equal to 5,50 SEK (2,55 SEK) per share.
2017-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 5 april 2017 i Stockholm

2017-03-02
Regulatorisk

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 5 april 2017 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm.

2017-02-28
Regulatory

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 July 2016 - 31 December 2016.

 • Rental Income for the period amounts to 40 299 kSEK.
 • Operational profit for the period amounts to 28 163 kSEK, equal to 6,13 SEK per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 11 000 kSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to 4 200 kSEK, relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 33 862 kSEK, equal to 7,36 SEK per share.
2016-12-20
Regulatorisk

Saltängen Property Invest AB (publ) har via dotterbolag Saltängen Property Västerås AB tecknat avtal med ICA Fastigheter AB om att förlänga det befintliga hyresavtalet med ytterligare ett (1) år, till och med den 30 september 2023. I samband med förlängningen kommer även Saltängen Property Invest AB (publ) att investera ytterligare 33 miljoner i pågående renoveringsprojekt.

2016-08-26
Regulatory

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 January 2016 - 30 June 2016.

 • Rental Income for the period amounts to 40 266 kSEK.
 • Profit from Property Management for the period amounts to 29 415 kSEK, equal to 6,39 SEK per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 0 kSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to -14 366 kSEK, relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 11 741 kSEK, equal to 2,55 SEK per share.
2016-04-06

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 6 april 2016 i Stockholm

2016-03-02

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 6 april 2016 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr i Stockholm

2016-02-29

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 July 2015 - 31 December 2015.

 • Rental Income for the period amounts to 40 266 kSEK.
 • Profit from Property Management for the period amounts to 28 479 kSEK, equal to 6,20 SEK per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 121 000 kSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to -4 618 kSEK.
 • Net Income for the period amounts to 112 863 kSEK, equal to 24,54 SEK per share.
2015-08-28

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period (1 January 2015 - 30 June 2015). The Company was registered at the 26 of August 2014 and was dormant up until the acquisition of th the property at the 19 of December 2014. Therefore no comparative figures are available for the corresponding period last year.

· Rental Income for the period amounts to 40 253 tSEK.

· Profit from Property Management for the period amounts to 28 955 tSEK, equal to 6,29 SEK per share.

· The properties unrealized change in market value for the period amounts to 0 tSEK. Change in market value on derivatives for the period amounts to -382 tSEK.

· Net Income for the period amounts to 22 306 tSEK, equal to 4,85 SEK per share.

1
2

Subscribe

Subscribe to receive press releases and reports via email.