News

2016-08-26
Regulatorisk

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2016 - 30 juni 2016.

  • Hyresintäkterna uppgick till 40 266 Tkr för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 415 Tkr vilket motsvarar 6,39 kr per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till -14 366 Tkr, posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
  • Resultat efter skatt uppgick till 11 741 Tkr, motsvarande 2,55 kr per aktie.
1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.