News

Bokslutskommuniké 2014

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för perioden (26 augusti 2014 - 31 december 2014)

· Hyresintäkterna uppgick till 2.816 Tkr för perioden.
· Förvaltningsresultatet uppgick till -840 Tkr vilket motsvarar -0,18 kr per aktie.
· Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 25.000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 0 Tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 18.368 Tkr, motsvarande 4,00 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

· Saltängen Property Invest AB (publ) bildades 2014-08-26
· Bolaget har under perioden förvärvat fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun genom att per 2014-12-19 förvärva samtliga aktier i Tribona Västerås 1 AB från säljaren Tribona Holding 6 AB.
· Bolaget har genomfört en nyemission på 433.125 Tkr för att finansiera förvärvet.
· Ett femårigt kreditavtal har tecknats med Swedbank. Lånebeloppet uppgick till 630.000 Tkr vid periodens utgång.
· Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 9,80 kr per aktie för räkenskapsåret 2014 med utbetalning kvartalsvis om 2,45 kr per aktie.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké.

Stockholm 2015-03-20

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Daniel Torberger, Ekonomichef
+ 46 70-378 50 07
daniel.torberger@hestia.se

Stefan Björkqvist, VD  
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

 

Om Saltängen Property Invest
Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2022. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser.

2015-03-20

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för perioden (26 augusti 2014 - 31 december 2014)

· Hyresintäkterna uppgick till 2.816 Tkr för perioden.
· Förvaltningsresultatet uppgick till -840 Tkr vilket motsvarar -0,18 kr per aktie.
· Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 25.000 Tkr för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 0 Tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till 18.368 Tkr, motsvarande 4,00 kr per aktie.

2015-02-18

The board of Saltängen Property Invest AB (publ) has resolved on new dates for the Annual General Meeting 2015 and the publication of the Year-End Report for the financial year 2014:

·The Year-End Report will be published on 20 March, 2015
·The Annual General Meeting 2015 will be held on 23 April, 2015

2015-01-21

Saltängen Property Invest AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2015 klockan 17:00 i Pareto Securities lokaler på Berzelii Park 9, våning 6 i Stockholm

2015-01-12

Saltängen Property Invest has been accepted for listing on First North at Nasdaq Stockholm. The first day of trading is Thursday 15 January, 2015.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.