Kontakt

Saltängen Property Invest AB

Organisationsnummer: 556980-6325

c/o Hestia Fastighetsförvaltning AB
Box 239
721 06 Västerås
Telefon: 08-120 322 00