Bolaget har gått i likvidation

Från och med den 26 juni ansvarar advokat Lars-Henrik Andersson för bolagets likvidationsprocess enligt beslut i extrastämman, se protokollet. Mer information ges av tidigare VD Maarit Nordmark. Hon nås på mobil 070-688 63 83.

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Saltängen Property Invest AB mot kontantlikvid

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/384254.html?date=2020-06-29

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Saltängen Property Invest AB mot kontantlikvid

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/384256.html?date=2020-06-29