Om Saltängen Property Invest

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Saltängen 1 i Västerås. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB fram till den 30 september 2023. Bolaget förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Fastigheten Saltängen 1 förvärvades i december 2014 genom ett förvärv av 100 procent av aktierna i fastighetsägaren Tribona Västerås 1 AB. Före förvärvet av fastigheten har Saltängen Property Invest ingen historik. De mest betydande kostnaderna och intäkterna är fasta och kassaflödet är positivt.

Fastigheten

Fastigheten förvärvades av ICA (Hakon-gruppen) från Västerås kommun 1972 med syfte att bygga ett logistikdistributionscenter. Den ursprungliga byggnaden färdigställdes 1975 och har sedan dess vidareutvecklats genom tillbyggnationer 1990 (kontor, höglager och låglager), 1998 och 2003 (frys). ICA har varit ensam hyresgäst sedan färdigställandet av byggnaden. Stora renoveringar genomfördes 1998 och 2002. Byggnaden består av en uthyrningsbar yta om 104 726 kvadratmeter, se fördelning nedan.

Uthyrningsbar yta

Yta kvm %
Logistik/lager 78,626 75 %
Kontor 12,425 12 %
Fryslager 6,800 6 %
Kyllager 5,015 5 %
Övrigt 1,860 2 %
Totalt 104,726 100.0 %

Fastigheten omfattar en total tomtyta om 232 686 kvm och är belägen i Hackstaområdet i sydvästra delen av Västerås kommun. Avståndet till Västerås centrum är cirka 4,5 km. Fastigheten har en strategisk betydelse för hyresgästen och är en av ICA: s två centrala logistikdistributionscentra i Sverige.

Det finns 92 lastportar på lagerbyggnaderna och två speciallager i varsin byggnad. Den ena är ett automatiskt höglager med en takhöjd på 32 meter och en lagringskapacitet på 20 000 pallar. Byggnadens tre automatiska kranar ägs av hyresgästen. Den andra specialiserade enheten är fryslagret på 6 800 kvm (-25 ° C) med en takhöjd på 11 meter (vilket är höjden för merparten av fastigheten).

Organisation

Saltängen Property Invest förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB ("Hestia"). I detta uppdraget åtar sig Hestia rollen som VD, CFO och COO i koncernen och hanterar koncernens dagliga verksamhet. Förvaltaren rapporterar till bolagets styrelse.

Hestia grundades 2008 med strategin att i nära samarbete med fastighetsinvesterare tillhandahålla Asset Management och fastighetsförvaltningstjänster med transparens och flexibilitet. Hestias erbjudande integrerar tjänster för Asset Management, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Hestia är inriktat på förvaltning av kommersiella fastigheter såsom köpcentrum, hotell, större kontorsbyggnader och logistikfastigheter. Hestias tjänster kan delas in i fyra segment, vilka återspeglas i organisationens fyra affärsområden:

  • Fastighetsdrift.
  • Fastighetsförvaltning.
  • Ekonomisk förvaltning.
  • Asset management.

Alla tjänster levereras av förvaltarens anställda för att kvalitetssäkra de tillhandahållna tjänsterna.

Merparten av Hestias 200 anställda arbetar med fastigheter, i 35 städer i Sverige. Lokala kontor i Malmö, Löddeköpinge, Göteborg, Mjölby, Linköping, Norrköping, Västerås, Stockholm, Uppsala, Gävle, Örnsköldsvik och Härnösand. Det centrala redovisningskontoret med 35 fastighetsrevisorer ligger i Västerås.

Västeråskontoret är det näst största Hestia Group-kontoret med 35 anställda. Två tredjedelar av personalen är redovisningsspecialister. Medarbetarna i Västerås inkluderar även teknisk personal samt tekniska och kommersiella fastighetsförvaltare.

Idag tillhandahåller Hestia tjänster till över 600 fastigheter med en sammanlagd storlek på mer än 3,5 miljoner kvm.