Bolaget och koncernstrukturen

Bolagets affärsidé är att "investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet".

Bolaget är ett svenskt aktiebolag som bildades den 25 januari 2014. Koncernstrukturen illustreras nedan.

Saltängen Property Invest Group Structure