Ledningsgruppen

Förvaltaren Hestia har utsett tre ledande befattningshavare att förvalta koncernen och fastigheten. Samtliga tre ledande befattningshavare är tillsatta via Hestia och innehar ledande befattningar inom Hestia.

Maarit Nordmark VD

Anställd sedan: 2018
VD sedan: april 2019.

Maarit ansvarar för Hestias asset management-uppdrag i Norden och är VD för Västsvensk logistik (publ.). Maarit har en lång erfarenhet av olika roller inom fastighets- och finanssektorn från Sverige, Danmark och Finland. Hon var asset manager för Blackstone innan hennes arbete inriktades i huvudsak på fastighetsfinansiering under 2005 - 2016,  bl.a. som General Manager för tyska Aareal Bank i Danmark under finanskrisen. Under 2016 - 2018 har Maarit hjälpt ett familjeägt investeringsbolag att bygga upp sitt fastighetsägande och hon är för närvarande även vice ordförande för byggnadsnämnden i Danderyd. Maarit har examen som byggmästare, civilingenjör och organisationskonsult.

Oberoende i förhållande till bolaget.

Gunilla Persson Ekonomichef

Anställd sedan: 2015

Gunilla Persson ansvarar för redovisning och finansiell rapportering för koncernen. Persson har en högskoleexamen i företagsekonomi och är affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning hos Hestia. Gunilla Persson har lång erfarenhet från ledande befattningar hos ABB, Citycon, Mimer och EFM / Boultbee.

Oberoende i förhållande till bolaget.