Ledningsgruppen

Förvaltaren Hestia har utsett tre ledande befattningshavare att förvalta koncernen och fastigheten. Samtliga tre ledande befattningshavare är idag anställda av och innehar ledande befattningar inom Hestia.

Stefan Björkqvist VD

Stefan Björkqvist är VD för Saltängen Property Invest AB (publ). Han har en civilingenjörsexamen med inriktning mot fastighetsförvaltning. Björkqvist är COO och medgrundare av Hestia och har 15 års erfarenhet av ledande befattningar hos bolagen DUFAB och Synerco.

Maarit Nordmark Asset Manager

Maarit ansvarar för Hestias asset management-uppdrag i Norden och är VD för Västsvensk logistik (publ.). Maarit har en lång erfarenhet av olika roller inom fastighets- och finanssektorn från Sverige, Danmark och Finland. Hon var asset manager för Blackstone innan hennes arbete inriktades i huvudsak på fastighetsfinansiering under 2005 - 2016,  bl.a. som General Manager för tyska Aareal Bank i Danmark under finanskrisen. Under 2016 - 2018 har Maarit hjälpt ett familjeägt investeringsbolag att bygga upp sitt fastighetsägande och hon är för närvarande även vice ordförande för byggnadsnämnden i Danderyd. Maarit har examen som byggmästare, civilingenjör och organisationskonsult.

Gunilla Persson Ekonomichef

Gunilla Persson ansvarar för redovisning och finansiell rapportering för koncernen. Persson har en högskoleexamen i företagsekonomi och är affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning hos Hestia. Gunilla Persson har lång erfarenhet från ledande befattningar hos ABB, Citycon, Mimer och EFM / Boultbee.