Styrelse

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande ledning och kontroll. Styrelsen väljs av bolagsstämman. Styrelsen består för närvarande av tre medlemmar.

Mikael Igelström Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2015. 

Född 1958. Har en masterexamen från Linköpings universitet. Igelström är också styrelseordförande och ägare till MWI Konsult i Stockholm AB och styrelseledamot i Locum AB och Almi Företagspartner AB. Igelström var tidigare styrelseledamot i Stockholm Hamn AB, Kapellskär Hamn AB, AB Stockholm Globen Fastigheter och Hyresbostäder i Södermanland AB. Igelström var till 2014 VD för Cornerstone i Sverige och styrelseledamot i cirka 14 dotterbolag i Cornerstone Group.

Aktier: 10 000

Ulf Clacton Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015.

Född 1960. Har studerat ekonomi och byggteknik. Clacton är styrelseledamot i flera dotterbolag inom Estancia Group och styrelseordförande i Estancia Logistik AB, Hotel Bügelhof i Sälen AB, Sune Carlsson Båtvarv samt styrelseledamot i Utsikten Meetings AB.

Aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget.

Anders Melin Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015.

Född 1973. Har en masterexamen och juristexamen från Uppsala universitet. Melin är styrelseordförande och delägare i Advokaterna Liman & Partners AB. Melin är även styrelseordförande i FCG Holding Sverige AB och Concilium Holding AB samt styrelseledamot i FCG - Financial Compliance Group AB, FCG A / S och Doktor Hemma Stockholm AB. Melin har varit styrelseordförande i The Associate Press AB och styrelseledamot i SFM Stockholm AB.

Aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget.