Nästa händelser

2020-01-09
Beslutad utdelning januari 2020
  • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-12-30
  • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2020-01-02
  • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2020-01-03
  • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2020-01-09

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.

IR-kontakt

Maarit Nordmark, VD

Telefon: 070-688 63 83

E-post: maarit.nordmark@hestia.se