Nästa händelser

2019-10-21
Beslutad utdelning oktober 2019
  • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-14
  • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-15
  • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-10-16
  • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-10-21

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din E-post.

IR-kontakt

Maarit Nordmark, VD

Telefon: 070-688 63 83

E-post: maarit.nordmark@hestia.se